Ana Sayfa Gündem 24 Mart 2022 130 Görüntüleme

Tüketicilerin korunmasını öngören kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Kabul edilen unsurlara nazaran, taksitle satış kontratlarında temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ait şartlar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve tüketici lehine olacak biçimde değiştirilecek. Taksitle satış mukavelelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki öteki koşulların yanı sıra kalan borç yerine kontratta yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı kararları uygulanacak. Böylelikle tüketicilerin, ödedikleri fiyat ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı üzere meçhul periyodik tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması münasebetiyle yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması kuralı kaldırılacak. Bu kural sadece faiz oranı artırımını kapsayacak biçimde değiştirilecek.

Büyük ölçekli konut projelerinde teslim müddeti

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, tüketici kredilerine ve konut finansmanı mukavelelerine sigorta yaptırılmasını kapsayan hususları, “Sigorta, yan finansal eser ve hizmet sunumu” başlığıyla tekrar düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yahut kalıcı data saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi irtibatlı sigorta yaptırılamayacak.

Konut finansmanı kuruluşu ile kredi veren, kredi irtibatlı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi ilişkili sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi kontratını, konut finansmanı kontratını tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi irtibatlı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak emeliyle meblağ sigortalarında kalan borç fiyatıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Tüketici kredisi kontratı ile konut finansmanı kontratı, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması kuralına bağlanamayacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutlar, mukavelede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun müddetler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim müddeti 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici ismine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin dönemi halinde de evre ve teslim yapılmış sayılacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar

Başta mobilya olmak üzere niteliği prestijiyle farklılık arz edebilen ve tüketicilerin özel istek ve muhtaçlıkları doğrultusunda hazırlanan malların teslimi, tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile aralı kontratlarda genel kural olan 30 günde teslim yahut ifa edilme yükümlülüğünden istisna tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılara; uzaklıklı kontratlara ait olarak yönetmelikle belirlenen konulara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve kelam konusu konuları takip edebilecekleri kesintisiz bir sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri aralıklı kontratlara ait satıcı yahut sağlayıcı ismine ve hesabına tüketicilere yaptıkları ön bilgilendirme, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ait süreçlerden, süreci yapan olarak satıcı yahut sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu tutulacak.

Tüketicinin bilgilendirilmesine ait yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması zarurî unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda sorumluluk, aracı hizmet sağlayıcıda olacak.

Aralı kontratlara ait süreçlerin yapıldığı platformu kuran ve işleten aracı hizmet sağlayıcıları, aracılık edilen süreçlere ait kayıtları tutacak, ilgililere verecek.

Aracı hizmet sağlayıcıların, satıcı yahut sağlayıcılar ile olan kontratlarına uymaması nedeniyle düzenlemelere tersliğe yol açarsa, terslik teşkil eden her bir süreçten sorumluluğu bulunacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık edilen aralıklı kontratların bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, kanunda düzenlenen ayıba ait sorumluluk halleri ile teslim yahut ifa sonrası bedelin satıcıya yahut sağlayıcıya aktarıldığı durumlar dışında, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim yahut ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı yahut sağlayıcıyla birlikte tüketicilere karşı müteselsil sorumlu olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yahut sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanya ve indirimlerle satıcı yahut sağlayıcı ismine kurulmasına aracılık ettikleri aralı kontratlara ait olarak; tedarik edememe, stok yetersizliği üzere nedenlerle mukavele konusu mal ya da hizmetin hiç ya da gereği üzere teslim yahut ifa edilememesine neden olmalarından sorumlu tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, teslim yahut ifa vakti üzere tüketicinin alışveriş tercihinde ve satın alma sonrasında fesih hakkının kullanımında değerli bir tesiri olan reklamlarında taahhüt edilen bilgilerin tüketiciye yapılan ön bilgilendirmeyle uyumlu olması ve ispatına ait sorumlu olacak.

Devre mülklere düzenleme

Teklifle, devre tatil kontratlarının kapsamı ile düzenlenme yol ve asılları açıklığa kavuşturuluyor.

Devre tatil satışının finansal kiralamayla yapılması durumunda da devre tatil kontratlarına ait kanun kararları uygulanacak.

Birebir hakka bahis devre tatil mukavelelerinin, yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen yol ve temeller kapsamında devre mülk mukavelesi halinde kurulması zarurî olacak.

Kooperatif yahut ticaret şirketi iştiraki ya da dernek yahut vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınması yasaklanarak kanunun getirdiği müdafaadan tüketicilerin yararlanması sağlanacak.

Paravan şirketler kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi hedefiyle devre tatile husus mal üzerinde birebir hak sahibi olmayanların devre mülk yahut devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Tüketicinin, devre tatil kontratından cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma mühleti içinde tüketiciden ödeme yahut borçlandırıcı doküman alma yasağı, tıpkı hakka mevzu devre tatil mukavelesi olan devre mülk mukavelelerini de kapsayacak halde genişletilecek. Kelam konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek; tüketiciyi borç altına sokan her türlü evrak, tüketici tarafından geçersiz olacak.

Devre mülk hakkı veren kontratlar de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil kontratı kurulamayacak.

Devre mülk hakkı veren kontratlar hariç olmak üzere, devre tatil kontratları en fazla 10 yıl için kurulacak.

Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil kontratından kaynaklanan tatil hakkını belli bir devir için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün evvel sağlayıcıya bildirirse, o periyot için tüketiciden rastgele bir isim altında bir bedel talep edilemeyecek.

Yenilenmiş eserler

Yenilenmiş eserlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren minimum bir yıl garanti verilmesi zarurî olacak. Fakat özelliği nedeniyle birtakım malların garanti kuralları Ticaret Bakanlığınca öbür bir ölçü ünitesiyle de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar fakat Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi kuralıyla yenilenmiş eser olarak satılabilecek. Yenileme merkezleri, Bakanlıktan yetki dokümanı alacak.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ait doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafından Bakanlıkça belirlenen yöntem ve temellere nazaran Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu kayıtlarından yapılacak.

Genel Konseyde, teklifin ikinci kısmının tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının akabinde TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime orta verdi. Erdoğmuş, ortanın akabinde kurulun yerinde olmaması üzerine birleşimi saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

KAYNAK: AA

Haber7

hack forum warez forum hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort Shell download cami halısı betexper yeni giriş betexper giriş betexper
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu